Privacybeleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 29 augustus 2018

Potterdutch ("ons", "wij" of "onze") beheert de website https://www.potterdutch.nl (hierna de "Dienst" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens heeft gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te kunnen leveren en verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://www.potterdutch.nl

DEFINITIES

 • Onderhoud: Service is de https://www.potterdutch.nl website die wordt beheerd door Potterdutch
 • Persoonlijke gegevens: Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die en andere informatie die we in ons bezit hebben of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen).
 • Gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies: Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensbeheerder: Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. , wij zijn een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders): Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of gebruiker): Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

INFORMATIEVERZAMELING EN GEBRUIK

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

SOORTEN GEGEVENS VERZAMELD

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

E-mailreclame als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om u af te melden Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u zich niet heeft afgemeld en u geen consument bent die dat wel heeft gedaan zijn gewone verblijfplaats in Polen, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten van en adverteren voor onze producten aan klanten die voorrang hebben bij het afwegen van belangen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder gespecificeerde contactoptie of door de opt-out-link in de advertentie-e-mail te gebruiken, zonder extra kosten te maken die verder gaan dan de kosten van de overdracht die aan de basis worden berekend. tarieven.

GEBRUIKSGEGEVENS

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

TRACKING & COOKIES GEGEVENS

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies.We gebruiken sessiecookies om onze service te beheren.
 • Voorkeur cookies.We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies.We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Potterdutch gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te volgen
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, Potterdutchde wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, hangt af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Potterdutch kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u sluiten
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet opgeheven door uw rechten
 • Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
 • Om te voldoen aan de wet

BEWARING VAN GEGEVENS

Potterdutch bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Potterdutch zal Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Houd er rekening mee dat als u zich buiten Nederland bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Nederland en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Potterdutch zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de veiligheid van uw gegevens. gegevens en andere persoonlijke informatie.

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

ZAKELIJKE TRANSACTIE

Als Potterdutch betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

BEKENDMAKING VOOR WETHANDHAVING

Onder bepaalde omstandigheden, Potterdutch kan vereist zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven indien dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

WETTELIJKE VEREISTEN

Potterdutch kan uw Persoonsgegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Potterdutch 
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op gegevensbescherming. Potterdutch streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte met accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie.U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken.U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht op beperking.U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit.U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken Potterdutch vertrouwde op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

DIENSTVERLENERS

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("serviceproviders"), de service namens ons te verlenen, servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

ANALYSE

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar het web van Google Privacy & Voorwaarden bladzijde:https://policies.google.com/privacy?hl=en

GEDRAGS REMARKETING

Potterdutch gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google AdWords: De Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan:http://www.google.com/settings/adsGoogle raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren -https://tools.google.com/dlpage/gaoptout- voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, bezoek de webpagina Google Privacy & Voorwaarden:https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • FacebookDe Facebook-remarketingdienst wordt aangeboden door Facebook Inc. U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken:https://www.facebook.com/help/164968693837950Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook:https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS.http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canadahttp://youradchoices.ca/of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europahttp://www.youronlinechoices.eu/of meld u af via de instellingen van uw mobiele apparaat. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

BETALINGEN

We kunnen betaalde producten en / of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

LINKS NAAR ANDERE SITES

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we merken dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

E-MAIL RECLAME

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, waarbij de door u vereiste of door u verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel worden gebruikt.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de wijze toegestaan ​​door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren. .

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@potterdutch.nl